Zamówienia usługi społeczne

img

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym poprzez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Celem opracowania jest kompleksowe wyrażenie omowne powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w doktrynie, przy czym z racji obszerności materiału spektrum pracy zostało ograniczone do kwestii podstawowych z aspektu PrZamPubl, a z drugiej strony prawa cywilnego i w niewielkim fragmencie prawa upadłościowego. Jednocześnie podkreśla ono niedostatecznie jakże dotychczas uwzględniane – zarówno w orzecznictwie KIO dodatkowo sądów powszechnych, orzekających w sprawach zamówień publicznych – cywilistyczne aspekty omawianej problematyki dodatkowo reguły wynikające z prawa UE, w tym w szczególności z kodeksów dyrektyw również orzecznictwa TS. Nasz artykuł zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych przemian wydanych w Zamieszczony w tomie regulacja cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczących w przetargach. Zaletą pracy naukowej jest jej praktyczny, poręczny format i prześwitujący

  • Tarcza antykryzysowa 40 pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy Tarcza antykryzysowa 40 pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  • Pracownik w koronawirus Podstawy ustawowe zatrudniania Pracownik w koronawirus Podstawy ustawowe zatrudniania
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  • Prawo restrukturyzacyjne  jakim sposobem współpracować Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem współpracować
  • Nowe PZP od 2021 roku  Wadium dnia 11 września 2019 r Nowe PZP od 2021 roku Wadium dnia 11 września 2019 r