Zamówienia publiczne

 • foto
  Prawo zamówień publicznych Funkcjonalności i jakże wykonawca
  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Prawo zamówień publicznych. Funkcjonalności i jakże wykonawca ma z nich korzystać. Wykonawcy przedtem od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie.


 • foto
  Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych.


 • foto
  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, religijny komunikacji zamawiającego z.


 • foto
  Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową o zamówienie publiczne. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych.


 • foto
  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych.


 • foto
  Forma oferty w postępowaniach o
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.


 • foto
  Czy prawidłowo obliczyłem kwotę korekty? Nowelizacja ustawy
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Czy prawidłowo obliczyłem kwotę korekty?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on.


 • foto
  Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót
  Dodany: 2020-02-11 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

  Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.


 • foto
  Przepisy Prawa zamówień publicznych Czym jest
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

  Przepisy Prawa zamówień publicznych. Czym jest self-cleaning. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane.


 • foto
  Zamówienia publiczne w praktyce Korzystanie
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 1

  Zamówienia publiczne w praktyce. Korzystanie ze środków ochrony prawnej. Wykonawcy uprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być.