rodo a zamówienia publiczne

  • foto
    Forma oferty w postępowaniach o
    Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

    Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.