haccp dokumentacja specjalnej

  • foto
    Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i
    Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 2

    Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany szanować w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady.