gdzie publikuje się zamówienia publiczne

  • foto
    Przepisy Prawa zamówień publicznych Czym jest
    Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

    Przepisy Prawa zamówień publicznych. Czym jest self-cleaning. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane.