Sprawozdanie o udzielonych

img

Z naszego artykułu Czytelnik dowie się: Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń dodatkowo informacji o przetargach, w który sposób odtwarzać zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w jaki sposób przymierzać siły na zamiary – czyli w który sposób wziąć się do przetargu razem z inną firmą, w który sposób polegać na potencjale innej firmy, a zarówno na jakich warunkach używać z podwykonawców. Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, w który sposób wykonać ofertę w taki sposób, by była atrakcyjna i wolna od błędów, w jaki sposób i kiedy zadawać pytania, w który sposób skompletować potrzebne oświadczenia i dokumenty dodatkowo przejść poprzez całą procedurę przetargu. Po trzecie, poradnik naświetla ważne kwestie finansowe – warunki, terminy i zasady zwrotu wadium, materie wymaganych gwarancji, możliwe konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków postępowania, a także opcja otrzymania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. W artykule opisano krok po kroku całą procedurę konstruowania oferty wykonawcy – od formularza ofertowego, poprzez terminy i możliwości zmian, aż do warunków jej odrzucenia przez zamawiającego. Opis poszczególnych trybów udzielania zamówień pozwoli z kolei na odpowiednie przygotowanie się do wykonania niezbędnych w danym trybie czynności. Czytelnik znajdzie tez pożyteczne porady odnośnie do środków ochrony prawnej, środków zaskarżenia oraz terminów na wnoszenie odwołań i skarg. Nasz artykuł zawiera uchwalone w roku zmiany w Prawie zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie przystępowania do przetargów publicznych małych i średnim firmom.

  • Audyt zamówień i kiedy stosujemy zamówienia Audyt zamówień i kiedy stosujemy zamówienia
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  • Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji
  • Jakie są warunki przechowywania papierowej Jakie są warunki przechowywania papierowej
  • Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości