Sektor publiczny

  • foto
    Ewidencja świadczeń rzeczowych Specyfika
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 0

    Ewidencja świadczeń rzeczowych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości),.