Prawo

 • foto
  Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą.


 • foto
  Nowe prawo budowlane zmniejszenie zakresu informacyjnego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmniejszenie zakresu informacyjnego egib przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie wskutek na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych).


 • foto
  Jakie działania podejmować w sprawie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich,.


 • foto
  Nowelizacja KSH beck kodeks spółek
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH beck kodeks spółek handlowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają.


 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem współpracować
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem współpracować z nadzorcą sądowym i zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).


 • foto
  Prawo rodzinne kodeks i pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne kodeks i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz zgrupowanych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nadzwyczaj specyficzny dział.


 • foto
  Ustawa o ochronie osób i mienia
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Ustawa o ochronie osób i mienia legitymowanie i Postępowanie główne procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze.


 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 BDO a zbiorcze zlepek danych
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 BDO a zbiorcze zlepek danych o odpadach Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, atoli też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO.


 • foto
  Gmina i Technika opracowywania zmian do
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gmina i Technika opracowywania zmian do Statutu: wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady miasta poznania z 3 grudnia 2019 prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich.


 • foto
  Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy również aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego.