Podatki

 • foto
  Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Artykuł
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony.


 • foto
  W podatkach kto płaci podatek
  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  W podatkach kto płaci podatek dochodowy od osób prawnych i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą.


 • foto
  Upewnij się gdzie sprawdzic zwrot podatku wpis
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się gdzie sprawdzic zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny napór zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne.


 • foto
  Przeczytaj co można wrzucić w koszty
  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Przeczytaj co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej wstąpienie w życie kodeksów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednakże szukać zapowiadanych przez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji prowadzonej.


 • foto
  podatek lokalny gminy i Wymogi controllingu Cykl dwóch artykułów
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  podatek lokalny gminy i Wymogi controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach.


 • foto
  podatku od środków transportowych Ewidencja
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  podatku od środków transportowych. Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące: systematyki kosztów aktywności.


 • foto
  Rozliczanie podatku od towarów
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach bardzo często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca.


 • foto
  Łączenie się spółek Optymalizację
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Łączenie się spółek. Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu.


 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych opłaty budżetowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jak i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną indywidualne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem.


 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 jakże należy
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Schematy podatkowe MDR 2020 jakże należy rozumieć schemat podatkowy na rzecz do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników oznacza to płatników, obowiązkiem raportowania objęte są także jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu.