Samodzielny księgowy poznasz teoretyczne i praktyczne

art

Samodzielny księgowy - poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań powiązanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny tak jak dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego również dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego Polityka rachunkowości księgowego, poznasz zadania z obszaru aktywności gospodarczej, poznasz zagadnienia z aspektu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z obszaru prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i pożyteczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie ostatnimi czasy rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę również doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w zakresie kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą sporządzić się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.