Księgowość

  • foto
    Samodzielny księgowy poznasz teoretyczne i praktyczne
    Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Księgowość | Komentarze: 0

    Samodzielny księgowy - poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.