Konsorcjum podwykonawstwo użycie

img

W oparciu o najświeższe orzecznictwo przedstawione zostały zasadnicze w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zestaw praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE). Lektura Orzecznictwo w zamówieniach publicznych to interpretacje najważniejszych stanowisk organów orzekających w zamówieniach publicznych. Lektura obejmuje wnioski na rzecz wykonawców i zamawiających płynące z orzeczeń odnoszących się do aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych, a wydawanych przez:- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - Sąd Najwyższy, - Naczelny Sąd Administracyjny,- wojewódzkie sądy administracyjne, - sądy okręgowe, - Krajową Izbę Odwoławczą,- Główną Komisję Orzekającą.Artykuł zawiera zagadnienia, z którymi na co dzień mierzą się także wykonawcy, w jaki sposób i zamawiający. Przy każdym zagadnieniu znajdują się:- kontekst prawny- tezy do najważniejszych orzeczeń,- praktyczny Artykuł ekspercki z rekomendacjami, wskazówkami i przykładami- wyrażenie omowne najważniejszych aspektów praktycznych powiązanych z danym zagadnieniem (w postaci rozwiązań prawdziwych sytuacji z życia uczestników postępowań o zamówienie publiczne).Opracowanie pod red. Agaty Hryc-Ląd, redaktor naczelnej magazynu Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jedność z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia prawidłowe przygotowanie postępowania o zlecenie również właściwą ocenę ofert. Zmienione zasady stosowania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu przysparzają lecz sporo problemów zarówno zamawiającym, jakim sposobem i wykonawcom. Autorzy pracy pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych zrozumieć obszar wprowadzonych zmian, podpowiadając, jakże na co dzień użytkować z innowacyjnych artykułów podczas dokumentowania postępowania. W artykule znajdziesz odpowiedź na wiele istotnych pytań, np.:- W który sposób w świetle znowelizowanych przepisów powinno się udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu? - Jakich dokumentów może od wykonawcy zażądać zamawiający w sprawie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania? - Na co należy zwrócić uwagę w przypadku dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych? - Jak potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego? Ponadto w opracowaniu:- liczne przykłady i wskazówki dotyczące procedur powiązanych z dokumentowaniem postępowania. - rozpatrywanie najnowszego orzecznictwa KIO. - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania w zakresie stosowania oświadczeń i dokumentów.

  • Zakres zmian dotyczących składania ofert Zakres zmian dotyczących składania ofert
  • Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości
  • Prawo restrukturyzacyjne  jakim sposobem współpracować Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem współpracować
  • Samodzielny księgowy  poznasz teoretyczne i praktyczne Samodzielny księgowy poznasz teoretyczne i praktyczne
  • 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem