Inne

 • foto
  Umowa co daje umowa deweloperska
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co daje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.


 • foto
  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych.


 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło.


 • foto
  Jakie są warunki przechowywania papierowej
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej w tym reguły oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.


 • foto
  Pracownik w koronawirus Podstawy ustawowe zatrudniania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Podstawy ustawowe zatrudniania cudzoziemców Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest wprzódy drzewiej zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, lecz zarówno potrzeby pracodawców złączone ze stosowanymi podczas zatrudniania.


 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa instrukcja Oszustwa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa instrukcja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie.


 • foto
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w sprawozdaniu finansowym. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły.


 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa ustawa o finansach publicznych to Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu,.


 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa powiatu to Benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny sposoby praktycznego wdrożenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu.


 • foto
  Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego funkcjonowanie urzędów cudzoziemców wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie.