Compliance Management Systems

  • foto
    Zapewnienie systemów zarządzania zgodnością
    Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems | Komentarze: 0

    Zapewnienie systemów zarządzania zgodnością. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie czyli zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a zarówno korupcja.