Akcyza

  • foto
    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W lekturze wszechstronnie
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 2

    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach. W lekturze wszechstronnie wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna.